موضوعات = آموزش مجازی
تعداد مقالات: 10
2. تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 131-147

افسانه حمزه‌ئی؛ محسن باقری؛ سعید موسوی پور


3. طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 149-172

روح اله باقری مجد؛ ناصر صدقی بوکانی


4. شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 105-125

زهرا تقی زاده قوام؛ علیرضا عراقیه؛ عباس خورشیدی


6. رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 163-191

فاطمه عباسی؛ حسین پورشهریار؛ جلیل فتح آبادی


7. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 41-66

سهیلا محرابی؛ بی بی عشرت زمانی؛ سید باقر رشید


8. طراحی و ارایه مدل تعاملی مؤثر در دانشگاه های باز و مجازی ایران

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 19-39

ناصر محمدی احمدابادی؛ مهران فرج الهی


10. بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران)

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 35-50

رضوان حکیم زاده؛ احمد ملکی پور؛ موسی ملکی پور؛ عرفانه قاسم پور