موضوعات = مدیریت آموزشی
تعداد مقالات: 32
4. ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 5-29

مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ نورالدین میرزایی


5. واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارایه الگوی برنامه درسی مناسب جهت دوره ابتدایی ایران

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 31-58

محمدرضا غزنوی؛ زهره سعادتمند؛ نرگس کشتی آرای


7. تأثیر یادگیری الکترونیکی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 111-129

نرگس ساعدی؛ اسماعیل سعدی پور


8. مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 127-143

کامران جباری؛ علی ایمان زاده؛ رعنا احمدزاده پورناکی؛ ملیکا همراه زاده


9. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی)

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 5-37

اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی؛ شیرزاد رضوی زاده


10. تأثیر آموزش محاسبه ذهنی ـ چرتکه ای بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، پاییز 1395، صفحه 5-21

مانا بزازی لمراسکی؛ رمضان جهانیان؛ پریسا ایران نژاد


12. سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، پاییز 1395، صفحه 107-126

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار؛ علی شمس


14. عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 67-83

حسین مولائی‌علی‌آباد؛ شهرام مهرآور گیگلو؛ اباصلت خراسانی؛ کوروش فتحی‌واجارگاه


16. آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 111-128

بتول فقیه آرام؛ زهرا ابراهیمی؛ محسن ضرغام


17. مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 131-145

مهرانگیز پیوسته گر؛ سوری محرم‌زاده


18. تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 5-18

اسماعیل زارعی زوارکی؛ متین قاسمی سامنی


20. بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 133-159

اکبر مومنی راد؛ مریم پورجمشیدی؛ حسین زنگنه


21. ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 19-35

سجاد جمشیدی کیا؛ پوراندخت فاضلیان؛ زهره خوش نشین


23. تأثیر داستان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری زبان‌آموزان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 87-111

مهرک رحیمی؛ الهام سلیمانی


24. کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 131-146

علی دانا؛ نسرین ترک؛ عیسی رضایی


25. آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 19-33

فرشته علیخانی؛ پرستو علیخانی؛ مریم اسلام پناه