موضوعات = یادگیری الکترونیکی
تعداد مقالات: 39
26. بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 133-159

اکبر مومنی راد؛ مریم پورجمشیدی؛ حسین زنگنه


27. تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 5-18

اسماعیل زارعی زوارکی؛ متین قاسمی سامنی


28. کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 131-146

علی دانا؛ نسرین ترک؛ عیسی رضایی


29. تأثیر داستان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری زبان‌آموزان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 87-111

مهرک رحیمی؛ الهام سلیمانی


30. ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 19-35

سجاد جمشیدی کیا؛ پوراندخت فاضلیان؛ زهره خوش نشین


32. تحلیل محتوای چندرسانه‎ای‎های آموزشی درس فیزیک با توجه به اصول چندرسانه‎ای، ساختار و محتوا

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 71-95

پیمان یارمحمدزاده؛ سیروس اسدیان عباس بلاغی؛ زهرا کرمی


34. بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران)

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 35-50

رضوان حکیم زاده؛ احمد ملکی پور؛ موسی ملکی پور؛ عرفانه قاسم پور


35. آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 19-33

فرشته علیخانی؛ پرستو علیخانی؛ مریم اسلام پناه


37. اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 45-60

حجت دهقانزاده؛ حسن رستگارپور؛ حسین دهقانزاده


39. اثربخشی وبلاگ‌ نویسی به عنوان یک فعالیت کمک آموزشی در آموزش محیط زیست

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 79-95

مریم لاریجانی؛ سحر رشیدی؛ حسین میبودی