موضوعات = فن‎آوری اطلاعات
تعداد مقالات: 21
1. رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

ابوالقاسم بریمانی


2. تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

علی یزدی زاده؛ مهدی نامداری ورپشتی؛ مژگان افغانپور


3. بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

صفیه طهماسبی لیمونی؛ کبری گوران؛ سالومه طهماسبی


4. بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

مریم شعبانی؛ یوسف مهدی پور؛ مهسا کفاش


5. رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

محمد فرخی؛ علیرضا قلعه ای؛ حسن قلاوندی


6. نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

مهدی معینی‌کیا؛ سکینه جعفری؛ رامین غریب زاده؛ قاسم رحیمی اول؛ مهدی ابراهیمی


7. نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

علیرضا عالی پور؛ ترانه عنایتی


8. بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 65-89

زهره محمودی؛ علیرضا محمدی آریا؛ منصوره کریم زاده؛ پوریا رضا سلطانی


10. تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری در سازمانها

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 91-114

عباس علی بذرافشان؛ نادر شهامت؛ مریم اکبرپور؛ سعیده علی محمدی


11. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی

دوره 8، 2 (پیاپی 30)، زمستان 1396، صفحه 107-129

مهدی واحدی؛ محمد جواد کرمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


12. تأثیر اثربخشی کاربست تخته‌های هوشمند بر عناصر برنامه‌درسی مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری

دوره 8، 2 (پیاپی 30)، زمستان 1396، صفحه 87-106

لیلا حشمتی فر؛ شادی جزینی؛ بی بی عشرت زمانی


14. رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 173-184

محمد صالحی؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ علیرضا قاسمی کمیشانی


15. واکاوی رابطه بین مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 145-158

سیده خدیجه معافی مدنی؛ مجید کاکوان


16. شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 27-43

مهناز دازداری؛ ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی


18. نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 99-122

یاسین سعیدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ فاطمه شعبانی؛ زهره فرامرزی


19. بررسی الزامات استفاده از سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه استادان

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 39-58

محمد رحمان پور؛ احمدرضا نصر اصفهانی


20. رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 51-70

محبوبه گلستانی زاده؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان