موضوعات = روانشناسی
تعداد مقالات: 30
-49. رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، اردیبهشت 1397، صفحه 21-45

لیلا حسینی طبقدهی؛ محمد صالحی


-48. تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، اردیبهشت 1397، صفحه 47-64

معصومه محمدیان؛ ابراهیم صالحی عمران؛ فرهاد حسنی


-44. بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی

دوره 8، 2 (پیاپی 30)، اسفند 1396، صفحه 57-85

زهره شکیبایی؛ عذرا سمنانی؛ مریم گلی‌توانا


-43. تأثیر‎ بازی‌ها‌‌‎ی رایانه‌ای خشن بر پرخاشگری دانش‌آموزان

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، آبان 1396، صفحه 23-41

خلیل غفاری؛ سید سعید حسینی


-42. تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، آبان 1396، صفحه 43-65

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


-41. ارزیابی جامع مدارس هوشمند برای بهبود تصمیم‌سازی راهبردی با فرایند تحلیل شبکه فازی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، آبان 1396، صفحه 95-118

احمد زندوانیان؛ مهدیه السادات میررحیمی بیداخویدی


-39. عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، آبان 1396، صفحه 141-159

خالد احمدی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ محمد مهدی بابائی منقاری


-38. طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، مرداد 1396، صفحه 81-110

رضا داودی؛ محمد سلطانی فر؛ علی اکبر فرهنگی


-34. اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، بهمن 1395، صفحه 59-76

یحیی صفری؛ فرانک موسوی؛ کیوان عزیزی؛ نسرین یوسف پور؛ اسلام محمدی گلینی؛ آمنه صفری


-33. مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، بهمن 1395، صفحه 149-162

مرضیه رضایی کلانتری؛ حسین باقری؛ رقیه خوشی


-29. رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، آبان 1395، صفحه 115-132

نادر اعیادی؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ داوود تقوایی؛ آرش پیرانی


-27. رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، مرداد 1395، صفحه 59-73

الهام حسین پور؛ علی عسگری؛ محسن آیتی


-26. مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، مرداد 1395، صفحه 75-90

رقیه نوری پور لیاولی؛ محمدعلی فردین؛ محمود شیرازی؛ غلامعلی افروز؛ مهدی دهستانی