تعداد مقالات: 320
252. شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فن‌آوری در ایران ـ رویکرد مطالعه چند موردی

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 117-141

محمد علی شفیعا؛ مهدی محمدی؛ علیرضا باباخان؛ علی اصغر سعدآبادی


254. بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 133-159

اکبر مومنی راد؛ مریم پورجمشیدی؛ حسین زنگنه


255. مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 131-145

مهرانگیز پیوسته گر؛ سوری محرم‌زاده


256. رابطه رشد اخلاقی، اعتیاد به پیامک و افت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 111-126

میسره کرامتی؛ سیده علیا عمادیان


258. مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 149-162

مرضیه رضایی کلانتری؛ حسین باقری؛ رقیه خوشی


259. مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 127-143

کامران جباری؛ علی ایمان زاده؛ رعنا احمدزاده پورناکی؛ ملیکا همراه زاده


260. رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 173-184

محمد صالحی؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ علیرضا قاسمی کمیشانی


261. عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 141-159

خالد احمدی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ محمد مهدی بابائی منقاری


264. رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 139-162

بابک حسین زاده؛ محمد جمالدینی؛ علی اصغر شجاعی


267. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای بر میزان خلاقیت دانش آموزان

دوره 9، 3 (پیاپی 35)، بهار 1398، صفحه 143-171

ریحانه صالح راد؛ مریم افضل خانی؛ وحیده علیپور


272. مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 103-115

غلام حسین حیدری؛ یاسمن مدانلو؛ مرضیه نیازآذری؛ عبداله جعفری گلوچه


274. فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای معلمان

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 165-183

علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ مهدی آندش


275. بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 131-151

یاسمن مدانلو؛ فرانک سالاریان