تعداد مقالات: 304
102. تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 47-64

معصومه محمدیان؛ ابراهیم صالحی عمران؛ فرهاد حسنی


103. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر بهارستان

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 41-70

هما غفوریان؛ مریم محمد طاهری


104. چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 59-81

علی زارعی؛ مرضیه دهقانی


110. تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 49-62

مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ اصغر آزادمهر


112. ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 59-79

حجت باغبان؛ سیدرسول تودار؛ زینب سام دلیری؛ علیرضا ناصری مالوانی


113. مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 59-77

جواد سلیمانپور؛ محمد غفاری مجلج؛ سیده سمانه نگهداریان


114. تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار

دوره 2، 2 (پیاپی 6)، زمستان 1390، صفحه 55-72

فرشیده ضامنی؛ عباس نسیمی؛ مجتبی رضایی راد؛ منصوره قنبرپور جویباری


115. تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 45-64

پیمان اکبری؛ امید بهارستان؛ حسین رضایی دولت آبادی


116. اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی

دوره 2، 4 (پیاپی 8)، تابستان 1391، صفحه 67-87

بی بی عشرت زمانی؛ محمد سعیدی؛ علی سعیدی


117. عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 63-78

زهره معتمدی‌نیا؛ عبدالحمید پاپ‌زن؛ حسین مهدی‌زاده


118. بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 69-84

کیومرث نیازآذری؛ مریم صحافی؛ شیما شعله کار؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


120. تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 59-83

وحید فلاح؛ قهرمان محمودی؛ سیده شهین کاظمی


121. بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 63-83

عمر محمودی؛ ناصح روخنده؛ هیرش سلطان پناه


123. ارتباط بین‌ به‌کارگیری فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 65-86

فریده حق‎شناس کاشانی؛ کاظم رمضانی؛ مینا جمشیدی‌اوانکی


124. مقایسه تأثیر رسانه تعاملی و غیر‌تعاملی بر نوع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، تابستان 1393، صفحه 59-74

بابک حسین زاده؛ وحید فلاح؛ فاطمه یعقوبی


125. تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 59-75

ابراهیم محمدجانی؛ مریم صفرنواده