تعداد مقالات: 320
177. مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 75-90

رقیه نوری پور لیاولی؛ محمدعلی فردین؛ محمود شیرازی؛ غلامعلی افروز؛ مهدی دهستانی


179. نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 99-122

یاسین سعیدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ فاطمه شعبانی؛ زهره فرامرزی


180. ارایه مدلی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 83-104

ابراهیم محمدلو؛ افسانه زمانی مقدم


181. تأثیر یادگیری الکترونیکی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 111-129

نرگس ساعدی؛ اسماعیل سعدی پور


182. ارزیابی جامع مدارس هوشمند برای بهبود تصمیم‌سازی راهبردی با فرایند تحلیل شبکه فازی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 95-118

احمد زندوانیان؛ مهدیه السادات میررحیمی بیداخویدی


183. تأثیر اثربخشی کاربست تخته‌های هوشمند بر عناصر برنامه‌درسی مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری

دوره 8، 2 (پیاپی 30)، زمستان 1396، صفحه 87-106

لیلا حشمتی فر؛ شادی جزینی؛ بی بی عشرت زمانی


184. تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری در سازمانها

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 91-114

عباس علی بذرافشان؛ نادر شهامت؛ مریم اکبرپور؛ سعیده علی محمدی


185. تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 89-109

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده


187. شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP

دوره 9، 2 (پیاپی 34)، زمستان 1397، صفحه 85-109

سیده مرضیه موسوی بیدله؛ وحید فلاح؛ توران سلیمانی


189. رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 81-99

مهرداد حسین‌تبار؛ ابوالقاسم بریمانی


190. سنتزپژوهی مولفه های تاثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در آموزش عالی : ارائه یک الگو

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 89-113

فاطمه فیروزی؛ زهرا طالب؛ نیره شاه محمدی


191. تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 85-104

الهه خاطری؛ سعید پور روستائی اردکانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


193. آسیب شناسی ناشی از کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 79-91

رمضان حسن زاده؛ عباس رضایی


195. نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 113-143

علی اصغر عباسی اسفجیر؛ هما رضایی قلعه


196. شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 97-116

ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی؛ محمدجواد زنگانه


197. عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 99-117

علیرضا ذاکری؛ حامد زمانی منش؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ محمد جمالی تازه کند


198. بررسی میزان و نوع کاربرد تلفن همراه توسط دانش آموزان مدارس متوسطه نظری استان مازندران

دوره 2، 2 (پیاپی 6)، زمستان 1390، صفحه 95-114

رمضان حسن زاده؛ علی لطفی؛ سید شمس الله حسینی؛ احمد ابراهیمی


199. رابطه شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دانشجویان

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 83-105

رضا یوسفی سعیدآبادی؛ ثریا محسنی