تعداد مقالات: 320
201. رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 95-107

رمضان حسن‌زاده؛ عاطفه بیدختی؛ عباس رضایی؛ فاطمه رهایی


202. بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 105-126

سیداحمد هاشمی؛ ابوذر همتی؛ ابوالفضل عباسی


204. امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 101-116

کامیان خزایی؛ فاطمه کاکوان


205. آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 105-127

پیمان کامکار؛ محمد رضا نیلی؛ خدیجه علی آبادی


210. اثربخشی وبلاگ‌ نویسی به عنوان یک فعالیت کمک آموزشی در آموزش محیط زیست

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 79-95

مریم لاریجانی؛ سحر رشیدی؛ حسین میبودی


211. تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 83-99

ماه منیر علیزاده؛ بتول فقیه آرام؛ امیرحسین مهدی زاده


213. تأثیر داستان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری زبان‌آموزان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 87-111

مهرک رحیمی؛ الهام سلیمانی


215. آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 111-128

بتول فقیه آرام؛ زهرا ابراهیمی؛ محسن ضرغام


216. بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 91-110

زهرا کیارسی؛ سمیه کیارسی؛ آزاده کیارسی


217. سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، پاییز 1395، صفحه 107-126

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار؛ علی شمس


219. شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 105-125

زهرا تقی زاده قوام؛ علیرضا عراقیه؛ عباس خورشیدی


220. تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 131-147

افسانه حمزه‌ئی؛ محسن باقری؛ سعید موسوی پور


221. طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 149-172

روح اله باقری مجد؛ ناصر صدقی بوکانی


223. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی

دوره 8، 2 (پیاپی 30)، زمستان 1396، صفحه 107-129

مهدی واحدی؛ محمد جواد کرمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


225. بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 111-138

محمدجواد لیاقت دار؛ حسن کاویانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی