تعداد مقالات: 320
226. نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 113-127

مهدی معینی‌کیا؛ سکینه جعفری؛ رامین غریب زاده؛ قاسم رحیمی اول؛ مهدی ابراهیمی


227. تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه)

دوره 9، 2 (پیاپی 34)، زمستان 1397، صفحه 111-129

خالد غفوری؛ بی بی عشرت زمانی؛ محمدصادق کریمی؛ میترا میرزاآقایی کیاکلایی


228. مروری بر سه دهه پژوهش در حوزه آموزش شهروندی: یک تحلیل شبکه های اجتماعی

دوره 9، 3 (پیاپی 35)، بهار 1398، صفحه 121-141

زهرا پورجعفریان؛ روح الله خدابنده لو؛ علیرضا عصاره


230. معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 115-135

عزت علیقارداشی؛ محمد سیفی؛ خلیل غفاری؛ علیرضا پویا


231. رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی در دانشجویان

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 105-124

امیر حسین شیرافکن؛ اکبر نصراللهی؛ رمضان حسن زاده


232. مدلی برای پیش‌بینی عملکرد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون متمرکز مبتنی بر داده‌کاوی

دوره 10، 4 (پیاپی40)، تابستان 1399، صفحه 109-127

مصطفی یوسفی طزرجان؛ اسرافیل علاء؛ مریم ملاباقر


233. تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 93-102

جواد خلعتبری؛ سیده لیلا حسینی طبقدهی؛ عباس زمانی


237. رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت های کشاورزی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 119-139

عبدالحمید پاپ زن؛ حسین مهدیزاده؛ زهره معتمدی نیا


239. فراتحلیل اثر بازی های رایانه ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 107-127

احمدعلی جدیدیان؛ حسن پاشاشریفی؛ حمزه گنجی


240. بررسی تأثیر دوره های ٓاموزشی فن ٓاوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 2، 4 (پیاپی 8)، تابستان 1391، صفحه 129-144

سیدسجاد فضلی؛ سعید صفاریان؛ فاطمه هاشم نژاد


242. تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 127-143

حسین مؤمنی مهموئی؛ مجید پاکدامن؛ مجتبی لاری


244. رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 117-134

سجاد امامویردی؛ جعفر قهرمانی؛ مریم امامویردی


246. پیش‌بینی اضطراب رایانه معلمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های هوش‌هیجانی آنان

دوره 4، 2 (پیاپی 14)، زمستان 1392، صفحه 131-148

سعید لطیفی؛ آزاد الله کرمی؛ افشین بابامرادی


247. بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 127-144

روح اله باقری مجد؛ میرمحمد سیدعباس زاده؛ یداله مهرعلیزاده؛ سکینه شاهی


248. رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی پرسش‌نامه اضطراب رایانه دانش‌آموزان

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، تابستان 1393، صفحه 117-141

مهرک رحیمی؛ سمانه یدالهی


249. رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدیویی در دانش آموزان

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 119-141

داود حاج‎خدادادی؛ علی‎محمد نظری؛ مرتضی منطقی


250. سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 97-122

فریدون یزدانی