تعداد مقالات: 320
101. اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 59-76

یحیی صفری؛ فرانک موسوی؛ کیوان عزیزی؛ نسرین یوسف پور؛ اسلام محمدی گلینی؛ آمنه صفری


104. تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 43-65

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


106. تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 47-64

معصومه محمدیان؛ ابراهیم صالحی عمران؛ فرهاد حسنی


107. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر بهارستان

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 41-70

هما غفوریان؛ مریم محمد طاهری


108. چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 59-81

علی زارعی؛ مرضیه دهقانی


113. ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 45-64

بهمن شریفی؛ کیومرث نیازآذری؛ نگین جباری


114. بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK)

دوره 10، 4 (پیاپی40)، تابستان 1399، صفحه 45-65

فتح اله کوشکی؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ علیرضا صادقی


116. تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 49-62

مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ اصغر آزادمهر


118. ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 59-79

حجت باغبان؛ سیدرسول تودار؛ زینب سام دلیری؛ علیرضا ناصری مالوانی


119. مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 59-77

جواد سلیمانپور؛ محمد غفاری مجلج؛ سیده سمانه نگهداریان


120. تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار

دوره 2، 2 (پیاپی 6)، زمستان 1390، صفحه 55-72

فرشیده ضامنی؛ عباس نسیمی؛ مجتبی رضایی راد؛ منصوره قنبرپور جویباری


121. تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 45-64

پیمان اکبری؛ امید بهارستان؛ حسین رضایی دولت آبادی


122. اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی

دوره 2، 4 (پیاپی 8)، تابستان 1391، صفحه 67-87

بی بی عشرت زمانی؛ محمد سعیدی؛ علی سعیدی


123. عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 63-78

زهره معتمدی‌نیا؛ عبدالحمید پاپ‌زن؛ حسین مهدی‌زاده


124. بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 69-84

کیومرث نیازآذری؛ مریم صحافی؛ شیما شعله کار؛ بهرنگ اسماعیلی شاد