تعداد مقالات: 312
205. اثربخشی وبلاگ‌ نویسی به عنوان یک فعالیت کمک آموزشی در آموزش محیط زیست

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 79-95

مریم لاریجانی؛ سحر رشیدی؛ حسین میبودی


206. تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 83-99

ماه منیر علیزاده؛ بتول فقیه آرام؛ امیرحسین مهدی زاده


208. تأثیر داستان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری زبان‌آموزان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 87-111

مهرک رحیمی؛ الهام سلیمانی


210. آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 111-128

بتول فقیه آرام؛ زهرا ابراهیمی؛ محسن ضرغام


211. بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 91-110

زهرا کیارسی؛ سمیه کیارسی؛ آزاده کیارسی


212. سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، پاییز 1395، صفحه 107-126

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار؛ علی شمس


214. شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 105-125

زهرا تقی زاده قوام؛ علیرضا عراقیه؛ عباس خورشیدی


215. تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 131-147

افسانه حمزه‌ئی؛ محسن باقری؛ سعید موسوی پور


216. طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 149-172

روح اله باقری مجد؛ ناصر صدقی بوکانی


218. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی

دوره 8، 2 (پیاپی 30)، زمستان 1396، صفحه 107-129

مهدی واحدی؛ محمد جواد کرمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


220. بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 111-138

محمدجواد لیاقت دار؛ حسن کاویانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی


221. نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 113-127

مهدی معینی‌کیا؛ سکینه جعفری؛ رامین غریب زاده؛ قاسم رحیمی اول؛ مهدی ابراهیمی


222. تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه)

دوره 9، 2 (پیاپی 34)، زمستان 1397، صفحه 111-129

خالد غفوری؛ بی بی عشرت زمانی؛ محمدصادق کریمی؛ میترا میرزاآقایی کیاکلایی


223. مروری بر سه دهه پژوهش در حوزه آموزش شهروندی: یک تحلیل شبکه های اجتماعی

دوره 9، 3 (پیاپی 35)، بهار 1398، صفحه 121-141

زهرا پورجعفریان؛ روح الله خدابنده لو؛ علیرضا عصاره


225. معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 115-135

عزت علیقارداشی؛ محمد سیفی؛ خلیل غفاری؛ علیرضا پویا