تعداد مقالات: 376

4. ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 1، شماره 4، تیر 1390، صفحه 5-21

کوروش فتحی واجارگاه؛ محمد حسن پرداختچی؛ مهدی ربیعی


5. بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، مهر 1390، صفحه 5-21

مرجان کیان؛ مهدیه چیت ساز؛ نصرت ریاحی نیا


8. رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، آبان 1391، صفحه 5-26

فریده حمیدی؛ مجیدابراهیم دماوندی؛ الهام دهنوی


9. شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، دی 1391، صفحه 5-26

مرتضی منطقی؛ احسان دین پرور


10. رابطه میزان استفاده از بازی‎های رایانه‎ای با سلامت روانی و عملکرد ‎تحصیلی دانش‎آموزان

دوره 3، 3 (پیاپی 11)، فروردین 1392، صفحه 5-20

سعید صفاریان همدانی؛ محبوبه عبداللهی؛ حسین دایی زاده؛ یعقوب بیات


12. تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، آبان 1392، صفحه 5-22

رحیم مرادی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


13. پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی

دوره 4، 2 (پیاپی 14)، بهمن 1392، صفحه 5-20

حسین مهدی زاده؛ نوریه امیدی؛ مریم عزیزی؛ مریم اسلام پناه


14. تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی)

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، اردیبهشت 1393، صفحه 5-23

داریوش نوروزی؛ فرشیده ضامنی؛ سهیلا شرف زاده


15. بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، مرداد 1393، صفحه 5-21

حسن صیامیان؛ محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری


16. بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، آبان 1393، صفحه 5-19

عارف هاشمی؛ حسین مهدی‌زاده؛ یاسان‌اله پوراشرف؛ مریم عزیزی


17. رابطه سواد فن‌آوری اطلاعات با تفکر انتقادی دانشجویان

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، مرداد 1394، صفحه 5-18

سعید صفاریان همدانی؛ علیرضا عالی پور؛ آذین عظیمی اشرفی


18. رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، آبان 1394، صفحه 5-17

کیومرث نیازآذری؛ ابوالقاسم بریمانی؛ علی جوکار؛ احمد رستگار امریی


19. تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، بهمن 1394، صفحه 5-18

اسماعیل زارعی زوارکی؛ متین قاسمی سامنی


22. تأثیر آموزش محاسبه ذهنی ـ چرتکه ای بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، آبان 1395، صفحه 5-21

مانا بزازی لمراسکی؛ رمضان جهانیان؛ پریسا ایران نژاد


23. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی)

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، بهمن 1395، صفحه 5-37

اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی؛ شیرزاد رضوی زاده


24. بررسی تأثیر متغیرهای فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فن‌آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب الگویابی علّی

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، اردیبهشت 1396، صفحه 5-26

حسن قلاوندی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی؛ سیما علی زاده


25. رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، آبان 1396، صفحه 5-22

ابوالقاسم بریمانی؛ سید جلال رسولی