تعداد مقالات: 336
102. تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 43-65

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


104. تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 47-64

معصومه محمدیان؛ ابراهیم صالحی عمران؛ فرهاد حسنی


105. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر بهارستان

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 41-70

هما غفوریان؛ مریم محمد طاهری


106. چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 59-81

علی زارعی؛ مرضیه دهقانی


108. تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده


113. تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 49-62

مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ اصغر آزادمهر


115. ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 59-79

حجت باغبان؛ سیدرسول تودار؛ زینب سام دلیری؛ علیرضا ناصری مالوانی


116. مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 59-77

جواد سلیمانپور؛ محمد غفاری مجلج؛ سیده سمانه نگهداریان


117. تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار

دوره 2، 2 (پیاپی 6)، زمستان 1390، صفحه 55-72

فرشیده ضامنی؛ عباس نسیمی؛ مجتبی رضایی راد؛ منصوره قنبرپور جویباری


118. تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 45-64

پیمان اکبری؛ امید بهارستان؛ حسین رضایی دولت آبادی


119. اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی

دوره 2، 4 (پیاپی 8)، تابستان 1391، صفحه 67-87

بی بی عشرت زمانی؛ محمد سعیدی؛ علی سعیدی


120. عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 63-78

زهره معتمدی‌نیا؛ عبدالحمید پاپ‌زن؛ حسین مهدی‌زاده


121. بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 69-84

کیومرث نیازآذری؛ مریم صحافی؛ شیما شعله کار؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


123. تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 59-83

وحید فلاح؛ قهرمان محمودی؛ سیده شهین کاظمی


124. بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 63-83

عمر محمودی؛ ناصح روخنده؛ هیرش سلطان پناه