ترکیب فن آوری اطلاعات و منطق فازی در ارایه روشی نوین برای ارزشیابی آموزشی (مطالعه موردی تدریس ریاضیات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ارزشیابی آموزشی همواره فرآیندی مهم، وقت‌گیر و هزینه بر در سیستم‌های آموزشی بوده است. از سوی دیگر دستیابی به نتیجه قابل اعتماد بدون استفاده از معیارهای مناسب، امکان پذیر نمی‌باشد. در این مقاله با استفاده از معیارهای منطق فازی، سیستمی جهت ارزشیابی نحوه آموزش مدرسان پیشنهاد شده است. منطق فازی از روش‌های نوین استنتاج محسوب می شود و در ترکیب با رایانه به عنوان ابزاری قدرتمند در کاربردهای مختلف استفاده می‌شود. مراحل این تحقیق بدین صورت است که ابتدا با آمارگیری از استادان با تجربه و مسلط به دانش و فن‌آوری‌های نوین آموزشی، داده‌های مورد نیاز جمع آوری گردیده است. سپس به عنوان مطالعه موردی، شیوه‌های مؤثر در آموزش ریاضیات مقطع کارشناسی با استفاده از روش‌های نوین و ایده های منطق فازی مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، با استفاده از تحقیقات انجام شده، یک سیستم فازی جهت ارزشیابی آموزشی، طراحی و با نرم‌افزار MATLAB پیاده سازی شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که با استفاده از این سیستم پیشنهادی (در مطالعه موردی انجام شده)، ارزشیابی مؤثرتری از عملکرد آموزشی مدرسان امکان پذیر است و مدرسان می توانند با استفاده از این سیستم، اقدام به اصلاح و افزایش بهره‌وری روند آموزش خود نمایند. همچنین این تحقیق نشان داد که با استفاده از استنتاج فازی خطاهای ارزشیابی کاهش یافته و از حالت مطلق گرای منطق کلاسیک عاری گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combination of IT and Fuzzy Logic in Presenting a New Method for Educational Evaluation (Case Study: Teaching Mathematics)

نویسندگان [English]

  • Saeed Ayat
  • Elham Horri Najafabadi
چکیده [English]

Evaluation has always been a time- consuming, expensive and important process in educational systems. In addition, reliable outcome cannot be achieved unless we use appropriate criteria. In this research, a system using Fuzzy logic criteria was proposed for the evaluation of faculty members' teaching performance. Fuzzy logic is considered as a modern method of inference which is used for different purposes as a powerful instrument when combined with computer. In this research, we first gathered required information from experienced faculty members and those with enough information about new educational technology. Then, efficient methods of teaching mathematics at undergraduate level as the case study have been studied and analyzed using new methods and Fuzzy logic. Finally, with the help of the researches done, a Fuzzy system for educational evaluation was designed and was applied with MATLAB software. The results of the evaluation showed that using the proposed system (in this case study) more efficient evaluation on faculty members' teaching performance would be possible. Also, they can increase and improve the productivity of teaching procedures using this system. Furthermore, this research showed that evaluation errors would decrease using Fuzzy inference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Evaluation
  • Educational Criterions
  • Fuzzy logic