ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد، با تحلیل پنج شاخص وب سنجی شامل رتبه ترافیک، قابلیت رؤیت، اندازه وب‌سایت، طراحی و تعداد فایل‌های علمی (PDF) موجود در سایت، به بررسی وب‌سایت‌های دانشگاه آزاد اسلامی بپردازد. شیوه پژوهش از نوع کاربردی و روش توصیفی با استفاده از شیوه وب‌سنجی انجام گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اکسل و به روش وب سنجی استفاده گردیده است. جامعه پژوهش حاضر، وب‌سایت‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران می‌باشد که در مجموع 66 وب‌سایت را شامل می‌شود که از بین وب سایت‌های دانشگاهی انتخاب شده‌اند و در یک دوره زمانی سه ‌ماهه با استفاده از روش‌های وب سنجی بر روی رایانه شخصی، بارگذاری گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد، وب‌سایت‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بر اساس پنج شاخص وب‌سنجی به ترتیب در سه جایگاه اول قرار دارند و سه دانشگاه آزاد اسلامی شامل واحدهای کرمان، خوی و مبارکه به ترتیب انتهای جدول قرار دارند و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در رتبه 9 این جدول قرار دارد. در میان 66 وب سایت، 50% در پایگاه Webometrics ثبت شده است و وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در رتبه اول بین وب سایت‌های دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد و در بین 12000 دانشگاه دنیا در پایگاه Webometrics جایگاه 3062 را به خود اختصاص داده است و دانشگاه مرودشت دارای رتبه 8749 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Islamic Azad University Website System and the Status of The Islamic Azad University Marvdasht Branch in this System

نویسندگان [English]

  • Hojjat Baghban
  • Seyad Rasoul Toudar
  • Zeynab Sam Daliri
  • Alireza Naseri Malvani
چکیده [English]

The present research intends to examine Islamic Azad University websites by analyzing five indices of webometrics including traffic statistics, visibility factor, size of website, design and number of scientific files available on site (PDF). The research method was an applied one using webometrics method. Data analysis was done through Excel Software and webometrics method. The statistical population included the websites of all Islamic Azad University Branches and 66 ones were selected among them as statistical sample. In These websites, personal computer was loaded by the use of webometric methods. The results showed that Science and Research Tehran Branch, Central organization of Islamic Azad University, and Karaj Branch were ranked the highest and Kerman, Khoy and Mobarake Branch were ranked the lowest respectively. Among the 66 websites, %50 was registered in Webometrics database. The website of Science and Research Tehran Branch was ranked the first among all branch of Islamic Azad University. Among 12000 world universities registered in webometrics database, Science and Research Tehran branch was ranked 3062, and Marvdasht Branch took the place 8749.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Azad University Websites
  • Webometrics
  • Web Impact Factor
  • Traffic Rank
  • visibility
  • Web Size