توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله‌محور و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تلفیق یادگیری مسأله‌محور با فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه دانش محتوایی و مهارت ‌تدریس دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم بود. کلیه دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم شهید باهنر استان همدان در سال 1389 به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند و از بین آنها دو گروه آموزش ابتدایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر، از نوع شبه تجربی و طرح مورد استفاده، طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون با گروه کنترل بود. در گروه کنترل، برنامه‏ای با نرم‏افزار پاور پوینت توسط مدرس تهیه شد و از طریق آن برنامه، نحوه تدریس مفاهیم ریاضی با استفاده از روش‏های حل مسأله و اکتشافی، آموزش داده شد. در گروه آزمایش نیز از دانشجو معلمان خواسته شد بعد از جمع‏آوری اطلاعات و تنظیم طرحی بر اساس روش‌های حل مسأله و اکتشافی، در محیط پاور پوینت، مفاهیم ریاضی را آموزش دهند. در واقع مسأله‏ای که آنها با آن درگیر بودند، این بود که چگونه برنامه‏ای پویا بسازند که از طریق آن برنامه، دانش‏آموزان به کشف مفاهیم ریاضی بپردازند. بدین ترتیب در پایان اجرا، طی یک جلسه، آزمون تئوری و عملی از هر دو گروه در حوزه دانش محتوایی و مهارت تدریس به عمل آمد. تجزیه و تحلیل نتایج دو آزمون (تئوری و عملی) با استفاده از آزمونt  گروه‌های مستقل، نشان داد که عملکرد دانشی و مهارتی دانشجو معلمانی که یادگیری مسأله محور را با فاوا به منظور حل مسأله، تلفیق کرده بودند، بهتر از گروهی بود که فقط از فاوا استفاده کرده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Student-Teachers' Content Knowledge and Teaching Skill through a Model of Integrating Problem-Based Learning with Information and Communication Technology

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karami
  • Zohreh Karami
  • Mohammad Attaran
چکیده [English]

The aim of the present research was studying the effect of combining problem-based learning with information and communication technology on the development of content knowledge and pedagogical skills of student-teachers of teacher training center. All student-teachers of Shahid Bahonar Teacher Training Center of Hamadan province in 2011 were selected as population of the research, and of them, two groups of primary education major were chosen as the sample. The methodology of the present research was quasi-experimental, and the pretest-posttest design with control group was employed. In the control group, a program was generated by the teacher-trainer using Power Point software, and through that program, the student-teachers were taught how to teach mathematical concepts using problem solving and discovery learning methods. In the experimental group, after collecting information and devising their plan based on problem solving and discovery learning methods, the student-teachers were required to teach mathematical concepts in Power Point environment. In fact, the issue they were dealing with was how to design a dynamic program by means of which their students were enabled to discover concepts. The procedure of carrying out the research lasted for two weeks. So, after performing the research, both groups were given theory and practice tests in the fields of content knowledge and pedagogical skills. The analysis of the results of two tests (theory and practice) by means of independent-sample t test showed that knowledge and skill performance of student-teachers who had combined problem-based learning with ICT in order to solve the problem was better than the group who had merely employed the ICT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology (ICT)
  • Problem-Based Learning (PBL)
  • Content Knowledge
  • Teaching Skill