تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

مطالعه حاضر، با هدف بررسی تأثیر به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات در افزایش یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی در دروس ریاضی و زبان انگلیسی انجام گرفت. روش تحقیق، نیمه تجربی و جامعه‏ آماری، شامل دانش‌آموزان مدارس دخترانه دوره راهنمایی شهر بابل در سال تحصیلی 91 -1390 به تعداد 3828 نفر که در 16 مدرسه مشغول به تحصیل بوده‌اند، می‌باشد. از این جامعه، دو کلاس درس زبان انگلیسی و دو کلاس درس ریاضی پایه دوم (از میان مدارسی که مجهز به فن‌آوری اطلاعات بودند)، به‌صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده و به‌عنوان گروه‌های آزمایش و گواه مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های حاصل از آزمون مرجع پیشرفت تحصیلی، با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن‌فرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که فن‌آوری اطلاعات در افزایش یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل در دروس ریاضی و زبان انگلیسی مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the Influence of Information Technology on Improving Learning in Math and English in Secondary Schools in Babol

نویسندگان [English]

  • Marzieh Niazazari
  • Zahra Hosseini
چکیده [English]

This research was performed to study the application of information technology on improving secondary students learning in math and English courses. The research method was a semi-experimental and the statistical population of the research included 3828 students from 16 schools, that is, all the secondary girl students in Bablo in 2011-2012 academic year. From among the schools equipped with ICT in statistical population, two math classes and two English classes of second grade were chosen as experimental and control groups through simple random sampling method and performed per-test and post-test on them. The data were gathered using achievement tests that confirmed by related educational groups. The gathering data were analyzed through Co-Variance analysis test and Bonferroni’s post hoc test. The results revealed that the application of information technology had positive impact on the learning of secondary students in math and English courses in Babol city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • learning
  • english course
  • Math course
  • Secondary Schools