تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

3 کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرم‌افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند بوده است. پژوهش به روش شبه آزمایشی انجام شد. جامعه آماری، دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 92-1391 بوده که در مدارس دولتی شهرستان بیرجند مشغول به تحصیل می‌باشند. حجم نمونه برای هر دو گروه آزمون و گواه 30 دانش‌آموز می‌باشد. در گروه آزمایش، از آموزش نرم‌افزاری به مدت دو ماه و در گروه گواه، از آموزش معمول کلاسی استفاده شده است. از آزمون سنجش خلاقیت عابدی و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق‌ساخته (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد، نرم‌افزار آموزشی ویکی و نیکی بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم مقطع ابتدایی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of "Vicky and Nicky" Educational Software on Creativity and Mathematics Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Hossein Momeni Mahmouei 1
  • Majid Pakdaman 2
  • Mojtaba Lari 3
چکیده [English]

The purpose of the research was to study the effect of "Vicky and Nicky" educational software and the amount of creativity and mathematics academic achievement of fifth grade elementary school boy students in Birjand. The statistical population included all fifth-grade students in public schools in 2012. The research method was a quasi-experimental one. 60 students were selected as statistical sample that were divided into experimental and control group. The experimental group was taught for two months through educational software, but the control group was taught traditionally (teacher-base method). Abedi test of creativity and a researcher-made questionnaire were used to gather data. The data were analyzed through Covariance analysis. The results showed that "Vicky and Nicky" educational soft-ware had positive effect on creativity and math achievement of the fifth-grade elementary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • creativity
  • educational software
  • Fifth Grade Math Software
  • "Vicky and Nicky" Software