تحلیل بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر، نوشهر، ایران دانشگاه علوم دریایی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات ویژه بانوان استان مازندران بود. جامعه مورد مطالعه، شامل اطلاعات مرتبط با زنانی است که طی سال‎های 1392 الی 1396، آموزش‌های فناوری اطلاعات را در اداره کل آموزش فنی و حرفه‎ای استان مازندران را گذراند. آمار مذکور از واحد مشاوره و رهگیری اشتغال اداره کل آموزش فنی و حرفه‎ای مازندران، اطلاعات زنان شاغل آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات مورد رصد قرار گرفتند. در مرحله بعد با استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان؛ تجزیه و تحلیل SWOT در راستای بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران انجام گرفت. یافته‌های تحقیق با در نظر گرفتن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی؛ 2 راهبرد اصلی در کنار 5 سیاست ارائه گردید؛ این راهبردها شامل: راهبرد 1: توسعه آموزش دوره‌های جدید مهارت محوری فناوری اطلاعات (همراه با سیاست‌های اجرای دوره‏های جدید آموزشی برای فناوری اطلاعات ویژه بانوان و تدوین برنامه درسی دوره‎های کوتاه مدت در حوزه فناوری اطلاعات در مازندران)؛ راهبرد 2: توسعه فرهنگ و آموزش کسب و کار اینترنتی (همراه با سیاست‎های در نظرگفتن محتوای اشتغال بازار فناوری اطلاعات در کتب درسی دوره متوسطه اول و دوم، پیاده‎سازی دوره‏های آموزشی کارآفرینی در فناوری اطلاعات و برنامه ریزی عملی صدا و سیما از ورود بانوان به بازار فناوری اطلاعات) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marketing Analysis of Information Technology Training for Women in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Taraneh Enayati 1
  • Alireza Alipour 2
1 Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Naval Science University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the marketing status of information technology education for women in Mazandaran province. The study population included information related to all women who received information technology education in the technical and vocational education department of the province. Mazandaran passed from 2013 to 96, using data from the consulting and employment tracking unit of the General Directorate of Technical and Vocational Education in Mazandaran to monitor the information of trained women in the field of information technology. Next, using the opinions of 50 experts from the Department of Labor and Expert Professors, SWOT analysis was conducted to marketing information technology education for women in Mazandaran province. The research findings were presented with consideration of the internal and external factors evaluation matrix; 2 main strategies along with 4 policies; these strategies include:
Strategy 1: Develop new IT-based training courses
Policy 1: Define new IT courses for women
Policy 2: Developing a Short Course in Information Technology in Mazandaran
Strategy 2: Developing Internet Business Culture and Education
Policy 3: Job market definitions of information technology in first and second grade textbooks
Policy 4: Pay special attention to information technology entrepreneurship courses
Policy 5: Broadcast support for women entering the IT market

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Information Technology
  • Employment