بررسی قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی در توسعه منابع انسانی آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک استراتژی در سیستم‌ها مطرح هستند. که توجه و استفاده از قابلیت‌های آنها در جهت پیشبرد اهداف سازمان قابل تامل است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی در HRD آموزش عالی ایران است. قابلیت‌ها به روش کیفی با اتکاء بر مولفه‌های کلیدی (یادگیری و ساخت اجتماع یا تعاملات) در رویکرد VHRD استخراج شدند. که با 8 نفر از مدیران و کارشناسان HRD در دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف مصاحبه‌هایی عمیق صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده با تکنیک تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند. نتایج نشان داد دو قابلیت اصلی؛ شبکه تعاملی مجازی و کار راهه مجازی یادگیری شبکه‌ای در فرآیندهای توسعه منابع انسانی قابل توجه هستند. شبکه تعاملی مجازی با ویژگی‌های؛ سهولت دسترسی - عینی بودن - منعطف بودن- امنیت – شفافیت - تنوع - جذابیت و برانگیختگی مد نظر قرار گرفتند. همچنین، کار راهه مجازی یادگیری شبکه‌ای با ویژگی‌های؛ پیگیری فوری نتایج یادگیری؛ امکان ثبت و بازدید مجازی از مشکلات، نیازها و تجارب موفق یادگیری کارکنان؛ دانش‌افزایی مداوم و مجازی کارکنان؛ مسیرهای مبتنی بر فناوری در یادگیری؛ مکانیزمی آگاه کننده و تا حدی مقرون به صرفه در یادگیری کارکنان نیز مطرح شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Investigating the Capabilities of Social Networks in Human Resource Development in Iranian Higher Education: A Qualitative Study"

نویسندگان [English]

  • Abasalt Khorasani 1
  • Somaye Rahimi 2
  • Morteza Rezaeezade 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Science, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD Student, Department of Educational Science, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Science, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, social networks are emerging as a strategy in systems. It is worth considering and using their capabilities to advance the goals of the organization. Accordingly, the purpose of this study is to identify the capabilities of social networks in HRD in Iranian higher education. Capabilities were extracted qualitatively based on key components (learning and community building or interactions) in the VHRD approach. In-depth interviews were conducted with 8 HRD managers and experts at Shahid Beheshti and Sharif University of Technology. The obtained data were analyzed by qualitative content analysis technique. The results showed two main capabilities; Virtual interactive networks and virtual workflows Network learning is significant in human resource development processes. Virtual interactive network with features; Ease of access - Objectivity - Flexibility - Security - Transparency - Diversity - Attractiveness and motivation were considered. Also, the virtual way of learning networking with features; Immediate follow-up of learning outcomes; Ability to record and view virtual problems, needs and successful learning experiences of employees; Continuous and virtual knowledge enhancement of employees; Technology-based pathways in learning; An informative and somewhat cost-effective mechanism was also introduced in staff learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social Networks"
  • "Human Resource Development"
  • "Quality Study"
  • "Higher Education"