دوره و شماره: دوره 6، 1 (پیاپی 21) - شماره پیاپی 1، آبان 1394 

مقاله پژوهشی

1. رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

صفحه 5-17

کیومرث نیازآذری؛ ابوالقاسم بریمانی؛ علی جوکار؛ احمد رستگار امریی


5. عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها

صفحه 71-85

محمدرضا اقبال؛ اکرم‌السادات یعقوبی؛ سیده لیلا حسینی طبقدهی