دوره و شماره: دوره 6، 4 (پیاپی 24) - شماره پیاپی 24، تابستان 1395 
5. مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه

صفحه 75-90

رقیه نوری پور لیاولی؛ محمدعلی فردین؛ محمود شیرازی؛ غلامعلی افروز؛ مهدی دهستانی