دوره و شماره: دوره 7، 4 (پیاپی 28) - شماره پیاپی 28، تابستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی

صفحه 5-29

مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ نورالدین میرزایی


8. رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

صفحه 173-184

محمد صالحی؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ علیرضا قاسمی کمیشانی