درباره نشریه

فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، نشریه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی و با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری که به استناد مصوبه شصت و دومین و شصت و سومین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 1388/12/12، مجوز انتشار دریافت نموده است. این فصلنامه بر اساس رأی هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون فوق در تاریخ 1390/11/10 دارای شرایط دریافت درجه علمی- پژوهشی شناخته شده است.

پروانه انتشار نشریه به شماره ثبت 94/84 مورخ 1392/1/7 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای نویسندگان، تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب، کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.