فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارزیابی و پذیرش مقالات

ابتدا، مقاله پس از ثبت در سامانه، توسط کارشناس فصلنامه برای بررسی در جلسه هیأت تحریریه آماده می‌گردد. پس از بررسی و ارزیابی سردبیر و  هیأت تحریریه، در صورت داشتن شرایط لازم، مقاله برای داوری ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتیجه داوری در جلسه هیأت تحریریه مطرح شده و نظر داوران به نویسنده ارسال خواهد شد. در نهایت، در صورت انجام اصلاحات خواسته شده توسط نویسنده مقاله و تایید کارشناس داوری، مقاله پذیرفته می شود و نامه پذیرش مقاله برای نویسنده ارسال می‌شود. لازم به ذکر است که ارسال سه باره‌ی مقاله‌ برای نویسنده جهت اصلاحات و عدم انجام آن به طور کامل، موجب رد مقاله خواهد شد.

هم‎چنین، شایان ذکر است که با توجه به مدت زمان داوری توسط داوران محترم فصلنامه که معمولاً حدود یک ماه طول می کشد؛ و طول مدتی که نویسندگان محترم جهت انجام  اصلاحات صرف می کنند، معمولاً بازه زمانی بررسی و ارزیابی مقاله تا پذیرش نهایی حدود 3 ماه طول خواهد کشید.