سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک فصلنامه

 

خواهشمند است قبل از تکمیل فرم اشتراک نکات زیر را مطالعه فرمایید.

  • فرم اشتراک را کامل و خوانا پر نموده و تمامی موارد خواسته شده را تکمیل نمایید.
  • حق اشتراک به مبلغ 10000 تومان را به حساب سیبای بانک ملی به شماره 0103587831006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، بابت حق اشتراک فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی واریز نمایید.
  • اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیلی به نشانی دفتر فصلنامه ارسال کنید.
  • از فرستادن وجه نقد و حوالجات خودداری فرمایید.
  • حق اشتراک جهت یک دوره اشتراک یکساله محسوب می‌شود.
  • نشانی

ساری ـ کیلومتر 7 جاده دریا، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم

صندوق پستی 194-48164                      تلفکس  2133851 (0151)

پست الکترونیکی ictedu@iausari.ac.ir

وب سایت http://ictedu.iausari.ac.ir

 

 

فرم اشتراک

 

شخصیت حقیقی

نام و نام خانوادگی:………………………………………

شغل: ………………………………………      تحصیلات: …………………………………

تلفن ثابت (با ذکر کد شهر): ……………………          تلفن همراه: ………………………

نشانی: ……………………………………………………………………………………………………

کد پستی (ده رقمی): ………………………………………

 

شخصیت حقوقی

عنوان دانشگاه/کتابخانه/سازمان و…:……………………………………………………………

نماینده دریافت کننده فصلنامه، خانم/آقای: ………………………………………

تلفن ثابت (با ذکر کد شهر): ………………………………………

نشانی: ………………………………………………………………………………………………………

کد پستی (ده رقمی): ………………………………………

 

متقاضی دریافت اشتراک

برای دوره: ………………………………………

شماره‌های: ………………………………………

تعداد نسخه درخواستی از هر شماره: ………………………………………