نویسنده = سعید صفاریان
تعداد مقالات: 3
1. رابطه سواد فن‌آوری اطلاعات با تفکر انتقادی دانشجویان

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 5-18

سعید صفاریان همدانی؛ علیرضا عالی پور؛ آذین عظیمی اشرفی


2. تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 77-99

محمد حاجی زاد؛ فاطمه فیروزی؛ سعید صفاریان