نویسنده = اسماعیل زارعی زوارکی
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 85-104

الهه خاطری؛ سعید پور روستائی اردکانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


2. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی

دوره 8، 2 (پیاپی 30)، زمستان 1396، صفحه 107-129

مهدی واحدی؛ محمد جواد کرمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


3. مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 25-40

محمد زارع؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمد حسن امیرتیموری؛ راحله ساریخانی


4. تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 5-18

اسماعیل زارعی زوارکی؛ متین قاسمی سامنی


5. مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، تابستان 1393، صفحه 39-57

آزاد الله کرمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


6. تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 5-22

رحیم مرادی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


7. بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری پایه ششم ابتدایی

دوره 3، 3 (پیاپی 11)، بهار 1392، صفحه 71-88

ابراهیم محمدجانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ فرخنده مفیدی