نویسنده = مرضیه رضایی کلانتری
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 149-162

مرضیه رضایی کلانتری؛ حسین باقری؛ رقیه خوشی


3. بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 79-94

مرضیه رضایی کلانتری؛ محمد صالحی؛ مژگان رضایی