نویسنده = مریم تقوایی یزدی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تأثیر فن‌آورهای نوین و چند زبانه بودن دانشگاه ها بر فرهنگ عمومی

دوره 11، 2 (پیاپی42)، زمستان 1399، صفحه 27-46

سعید زاهدپاشا؛ کیومرث نیازآذری؛ مریم تقوایی یزدی


2. بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 41-25

منظر صادقی؛ کیومرث نیازآذری؛ مریم تقوایی یزدی


4. رابطه شبکه‎های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 77-97

مریم تقوایی یزدی؛ چهره چیت ساز