کلیدواژه‌ها = یادگیری الکترونیکی
تعداد مقالات: 6
1. ارتباط اجتماع یادگیری با میزان تحقق دستاوردهای یادگیری دانشجویان در بستر الکترونیکی

دوره 11، 3 (پیاپی43)، بهار 1400، صفحه 65-85

فاطمه نارنجی ثانی؛ نیلوفر عمویی؛ سمانه حجازی


3. عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط های یادگیری الکترونیک (مطالعه ای فراترکیب)

دوره 11، 1 (پیاپی41)، پاییز 1399، صفحه 25-44

جواد پورکریمی؛ زهره علیمردانی


4. عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 5-24

زهرا علی اکبری؛ خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی


5. تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 27-48

فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی؛ احمد کیخا؛ رحیم عبادی


6. تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 93-77

پژمان صالحی؛ سیف اله فضل الهی قمشی؛ علی اکبر خوشگفتار مقدم