کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 7
1. کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 131-146

علی دانا؛ نسرین ترک؛ عیسی رضایی


2. آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 19-33

فرشته علیخانی؛ پرستو علیخانی؛ مریم اسلام پناه


4. رابطه آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و توانمند‌سازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 85-100

مژگان اسمعیل نیا؛ براتعلی منفردی راز؛ حسینعلی کوهستانی


6. تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری)

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 129-149

مسعود احمدی؛ سمیه یونسی خانقاهی؛ سیما داداشی کفشگری