کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 14
2. اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 161-180

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده


3. طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 149-172

روح اله باقری مجد؛ ناصر صدقی بوکانی


4. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی)

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 5-37

اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی؛ شیرزاد رضوی زاده


5. بررسی الزامات استفاده از سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه استادان

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 39-58

محمد رحمان پور؛ احمدرضا نصر اصفهانی


7. رابطه سواد فن‌آوری اطلاعات با تفکر انتقادی دانشجویان

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 5-18

سعید صفاریان همدانی؛ علیرضا عالی پور؛ آذین عظیمی اشرفی


8. طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 5-26

فهیمه السادات حقیقی؛ مهران فرج‌اللهی


9. رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 5-21

کیومرث نیاز آذری؛ مهرانه کاظمیان؛ مرضیه نیاز آذری


10. بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 127-144

روح اله باقری مجد؛ میرمحمد سیدعباس زاده؛ یداله مهرعلیزاده؛ سکینه شاهی


11. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

دوره 3، 3 (پیاپی 11)، بهار 1392، صفحه 41-55

محمد علی جوادی بورا؛ حسین نجفی؛ محمدرضا سرمدی؛ رضا نوروززاده


12. ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 5-21

کوروش فتحی واجارگاه؛ محمد حسن پرداختچی؛ مهدی ربیعی


13. بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 131-151

یاسمن مدانلو؛ فرانک سالاریان


14. بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 23-42

سیدمصطفی شریف خلیفه سلطانی؛ مهدی کریمی علویجه؛ مهدی مظاهری