کلیدواژه‌ها = بازی های رایانه ای
تعداد مقالات: 3
1. رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 123-137

میر سعید حسینی شیروانی؛ ثمانه حاجی‌خانیان؛ سارا حاجی‌خانیان


2. تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 59-83

وحید فلاح؛ قهرمان محمودی؛ سیده شهین کاظمی