کلیدواژه‌ها = خلاقیت ونوآوری و آموزش عالی برخط
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 5-24

زهرا علی اکبری؛ خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی