موضوعات = آموزش از راه دور
تعداد مقالات: 3
1. اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 161-180

اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده


3. طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 5-26

فهیمه السادات حقیقی؛ مهران فرج‌اللهی